TOHUMSAN TOHUM ÇEŞİTLERİ Yem Bitkisi Tohumu Çim Tohumu Süs Bitkileri Tohumları Ankara İstanbul
Arı Otu Tohumu Korunga Tohumu Fiğ Tohumu
Ana Sayfa
Korunga Tohumu
Adi Fiğ Tohumu
Macar Fiğ Tohumu
Yonca Tohumu
Süt Otu Tohumu
Sorgum Sudan Otu Tohumu
Çayır Mera Tohumu
İngiliz Çimi Lolium perenne
Festuca rubra Kırmızı Yumak Tohumu
Festuca arundinacea Kamışsı Yumak Tohumu
Poa pratensis Çayır Salkım Otu Tohumu
Festuca pratensis Çayır Yumağı
Yem Bezelyesi Tohumu
İtalyan Çimi Tohumu Lolium multiflorum
Yem Şalgamı Tohumu
Tritikale Tohumu
Arı Otu Tohumu
Fazelya Tohumu
Ak Üçgül Tohumu
İzmir Bilya Kekik Tohumu
Sivri Kekik Tohumu Thymus vulgaris
Dağ Kekiği Tohumu
Top Fesleğen Tohumu
Reyhan Tohumu
Fare Kulağı Tohumu Dichondra repens
Ayrık Otu Tohumu
Bermuda Çim Tohumu
Lavanta Tohumu
Deve Dikeni Tohumu
Mavi Ladin Tohumu
Fıstık Çamı Tohumu
Karaçam Tohumu
Sarıçam Tohumu
Kızılçam Tohumu
Mavi Servi Tohumu
Kara Servi Tohumu
Limon Servi Tohumu
Göknar Tohumu
Batı Ladini Tohumu
Toros Sediri Tohumu
Çit Mazı Tohumu
Piramit Mazı Tohumu
Top Mazı Tohumu
Kurtbağrı Tohumu
Yayılıcı Ardıç Tohumu
Mabet Ağacı Tohumu Ginkgo biloba
Çin Kavağı Tohumu Paulownia tomentosa
Erguvan Tohumu
Akasya Tohumu
Amerikan Sarmaşığı Tohumu
Orman Sarmaşığı Tohumu
Ateş Dikeni Tohumu
Cennet Ağacı Tohumu
Çınar Ağacı Tohumu
Defne Tohumu
Huş Ağacı Tohumu
Kızılcık Tohumu
Palmiye Tohumu
Pitosporum Tohumu
Dişbudak Tohumu
Dişbudak Yapraklı Akçaağaç Tohumu
Adaçayı Tohumu
İLETİŞİM
Ana Sayfa

KORUNGA TOHUMU. ADİ FİĞ TOHUMU. MACAR FİĞ TOHUMU. YONCA TOHUMU. SÜT OTU TOHUMU. SORGUM SUDAN OTU TOHUMU. ÇAYIR MERA TOHUMU. KILÇIKSIZ BROM TOHUMU BROMUS İNERMİS. GAZAL BOYNUZU TOHUMU. İNGİLİZ ÇİMİ TOHUMU. MAVİ ÇİM TOHUMU. FESTUCA OVİNA. FESTUCA RUBRA KIRMIZI YUMAK TOHUMU. FESTUCA ARUNDİNACEA KAMIŞSI YUMAK TOHUMU. POA PRATENSİS ÇAYIR SALKIM OTU TOHUMU. PHLEUM PRATENSE ÇAYIR KELP KUYRUĞU TOHUMU. FESTUCA PRATENSIS ÇAYIR YUMAĞI. HAYVAN PANCARI TOHUMU. YEM BEZELYESİ TOHUMU. ÇAYIR DÜĞMESI TOHUMU POTERIUM SANGUISORBAİTALYAN ÇIMI TOHUMU LOLIUM MULTIFLORUMMAVI AYRIK TOHUMU AGROPYRON INTERMEDIUM. YEM ŞALGAMI TOHUMU. LENOX TOHUMU. TRİTİKALE TOHUMU. ARI OTU TOHUMU. FAZELYA TOHUMU. KARABUĞDAY TOHUMU. AK ÜÇGÜL TOHUMU. KIRMIZI ÜÇGÜL TOHUMU. ÇAYIR ÜÇGÜLÜ TOHUMU. İZMİR BİLYA KEKİK TOHUMU. KEKİK TOHUMU. THYMUS VULGARİS. ADAÇAYI TOHUMU. FESLEĞEN TOHUMU. REYHAN TOHUMU. FARE KULAĞI TOHUMU. DICHONDRA REPENS. AYRIK OTU TOHUMU. BERMUDA ÇİM TOHUMU. LAVANTA TOHUMU. LALE SOĞANI. SÜMBÜL SOĞANI. TERS LALE SOĞANI. KARDELEN SOĞANI. DEVE DİKENİ TOHUMU. MAVİ LADİN TOHUMU. FISTIK ÇAMI TOHUMU. KARAÇAM TOHUMU. SARIÇAM TOHUMU. KIZILÇAM TOHUMU. MAVİ SERVİ TOHUMU. LİMON SERVİ TOHUMU. KARA SERVİ TOHUMU. GÖKNAR TOHUMU. KÖKNAR TOHUMU. BATI LADİNİ TOHUMU. TOROS SEDİRİ TOHUMU. ÇİT MAZI TOHUMU. PİRAMİT MAZI TOHUMU. TOP MAZI TOHUMU. KURTBAĞRI TOHUMU LİGUSTRUM. YAYILICI ARDIÇ TOHUMU. MABET AĞACI TOHUMU GINKGO BILOBAÇIN KAVAĞI TOHUMU PAULOWNIA TOMENTOSA. ERGUVAN TOHUMU. AKASYA TOHUMU. AMERİKAN SARMAŞIĞI TOHUMU. ORMAN SARMAŞIĞI TOHUMU. ATEŞ DİKENİ TOHUMU. CENNET AĞACI TOHUMU. ÇINAR AĞACI TOHUMU. DEFNE TOHUMU. HUŞ AĞACI TOHUMU. KIZILCIK TOHUMU. PALMİYE TOHUMU. PİTTOSPORUM TOHUMU. KUŞBURNU TOHUMU. DİŞBUDAK TOHUMU. DİŞBUDAK YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ TOHUMU. AK LADİN TOHUMU. GEA YONCA TOHUMU.

TOHUM ÇEŞİTLERİMİZ
DETAYLI BİLGİ İÇİN RESİMLERİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ
 

KORUNGA TOHUMU

ADİ FİĞ TOHUMU  

 MACAR FİĞ TOHUMU 

 YONCA TOHUMU

SÜT OTU TOHUMU 

SORGUM SUDAN OTU TOHUMU
 

ÇAYIR MERA TOHUMU

KILÇIKSIZ BROM TOHUMU 

GAZAL BOYNUZU TOHUMU

 İNGİLİZ ÇİMİ TOHUMU

FESTUCA OVİNA MAVİ KOYUN YUMAĞI TOHUMU

FESTUCA RUBRA KIRMIZI YUMAK TOHUMU 

 FESTUCA ARUNDİNACEA KAMIŞSI YUMAK TOHUMU 

POA PRATENSİS ÇAYIR SALKIM OTU TOHUMU 

PHLEUM PRATENSE ÇAYIR KELP KUYRUĞU TOHUMU 

 FESTUCA PRATENSİS ÇAYIR YUMAĞI TOHUMU 

HAYVAN PANCARI TOHUMU 


 YEM BEZELYESİ TOHUMU


 ÇAYIR DÜĞMESİ TOHUMU

İTALYAN ÇİMİ TOHUMU 

MAVİ AYRIK TOHUMU

YEM ŞALGAMI LENOX TOHUMU

TRİTİKALE TOHUMU

ARI OTU TOHUMU

 FAZELYA TOHUMU

KARABUĞDAY TOHUMU 

AK ÜÇGÜL TOHUMU 

KIRMIZI ÜÇGÜL TOHUMU

ÇAYIR ÜGÜLÜ TOHUMU 

İZMİR BİLYA KEKİK TOHUMU 

 SİVRİ KEKİK TOHUMU THYMUS VULGARİS

DAĞ KEKİĞİ TOHUMU
 

ADAÇAYI TOHUMU

 

 TOP FESLEĞEN TOHUMU

REYHAN TOHUMU 


FARE KULAĞI TOHUMU DİCHONDRA REPENS

 AYRIK OTU TOHUMU

 

BERMUDA ÇİM TOHUMU

LAVANTA TOHUMU 

 LALE SOĞANI 

SÜMBÜL SOĞANI

TERS LALE SOĞANI 

KARDELEN SOĞANI

DEVE DİKENİ TOHUMU 

MAVİ LADİN TOHUMU 

 FISTIK ÇAMI TOHUMU

KARAÇAM TOHUMU 

SARIÇAM TOHUMU 

 KIZILÇAM TOHUMU

MAVİ SERVİ TOHUMU 

KARASERVİ TOHUMU 

 LİMON SERVİ TOHUMU

GÖKNAR TOHUMU 

BATI LADİNİ TOHUMU 

 TOROS SEDİRİ TOHUMU

ÇİT MAZI TOHUMU 

PİRAMİT MAZI TOHUMU 

 TOP MAZI TOHUMU

KURTBAĞRI TOHUMU 

YAYILICI ARDIÇ TOHUMU 

 MABET AĞACI TOHUMU

ÇİN KAVAĞI TOHUMU 

ERGUVAN TOHUMU 

 AKASYA TOHUMU

AMERİKAN SARMAŞIĞI TOHUMU 

ORMAN SARMAŞIĞI TOHUMU 


 ATEŞ DİKENİ TOHUMU

CENNET AĞACI TOHUMU 

ÇINAR AĞACI TOHUMU 

 DEFNE TOHUMU

HUŞ AĞACI TOHUMU 

KIZILCIK TOHUMU 

 PALMİYE TOHUMU

PİTOSPORUM TOHUMU

KUŞBURNU TOHUMU

 

 DİŞBUDAK TOHUMU


 DİŞBUDAK YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ TOHUMU  

 AK LADİN TOHUMU 

TOHUMSAN 
Tohum'un Merkezi
KAPIDA NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE ÖDEME
BİLGİ VE SİPARİŞ İÇİN
0532 696 88 75
0312 399 54 42